ΑΥΞΗΣΗ ΦΩΤΙΑ… ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ. ΣΚΙΑΘΟΥ


Η ΔΕΥΑΣ με πρόταση του Δημάρχου κ Πρεβεζάνου αποφάσισε ΑΥΞΗΣΗ 20% στο ποσό της αποχέτευσης που χρεώνεται με βάση το νερό που καταναλώνει το κάθε σπίτι και επιχείρηση.

Η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ μετά από εισήγηση του κ. Πρεβεζάνου που συγκεκριμένα όπως γράφει η απόφαση λέει ότι υπάρχει ανάγκη για έσοδα για την εταιρία και ανέφερε ότι πρέπει να γίνει αύξηση του ποσοστού της χρέωσης της χρήσης αποχέτευσης από 65% σε 85% σε σχέση με τη χρέωση της ύδρευσης, η οποία θα αποφέρει αύξηση στα έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περίπου 12%.

Από ότι φαίνεται η ΔΕΥΑΣ αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα έσοδα της αν και μέχρι πριν λίγο καιρό έδειχνε να πηγαίνει μια χαρά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.

Όπως μας εξήγησε ο πρώην Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΣ και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ Λευτέρης Βιολέττας με τον οποίο επικοινωνήσαμε, η απόφαση αυτή θα φέρει περίπου 7% συνολική αύξηση, μας είπε ότι θεωρεί την απόφαση αυτή του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ απαράδεκτη και ζητάει την άμεση ακύρωση της από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ Βιολέττας θα είναι αύριο 1η Αυγούστου γύρω στις 12’00 στην εκπομπή «ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ» του Χρήστου Τσιότρα για το θέμα αυτό.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πήρε το λόγο και υπενθύμισε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι μη
κερδοσκοπική επιχείρηση αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι χρεώσεις της ύδρευσης
και της αποχέτευσης οι οποίες είναι ξεχωριστές στην ανάλυση των λογαριασμών της
Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να καλύπτουν τα κόστη λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας. Οτιδήποτε άλλο
αντιβαίνει την αρχή της ανταποδοτικότητας και δυσκολεύει το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να
προσφέρει το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συνεχίζοντας ανέφερε ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε
για την αύξηση του ποσοστού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χρέωσης της
χρήσης αποχέτευσης από 65% σε 85% σε σχέση με τη χρέωση της ύδρευσης, η οποία θα
αποφέρει αύξηση στα έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περίπου 12%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από
διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
τον επαναπροσδιορισμό της χρέωσης της χρήσης αποχέτευσης σε ποσοστό 85% της
χρέωσης της ύδρευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 40/2018

ΧΤ